Sběr dat pro Průmysl 4.0

Data představují v dnešní době velmi cennou a klíčovou surovinu, která nám slouží pro kvalitní optimalizaci našich rozhodovacích procesů. Ve správném kontextu se údaje stávají informacemi. Tyto informace představují důležitý nástroj, který nám umí pomoci čelit hrozícího problému. Data jsou tím pádem efektivní nástroj k volbě nejlepšího řešení jednoduchých i komplexních výzev.

Automatizovaný sběr dat

Když se v rámci Průmyslu 3.0 začaly masivně využívat počítače a řídící systémy (PLC, DCS,…), nastaly první kroky posunu směrem k automatizaci sběru dat. Tento princip byl rychlejší, přesnější a komplexnější, než jakého by se mohlo dosáhnout pomocí manuálních metod sběru dat. V Industry 3.0 se údaje využívaly pro řídicí systémy, reporty z výroby nebo záznamy o stavu provozů. S přechodem na Industry 4.0 se závislost průmyslu na datech exponenciálně zvýšila, kvůli potřebě maximalizace efektivity stávajících výrobních systémů a hledání řešení pro takové výzvy ve výrobě, které byly do té doby považovány za nemožné.

Průmysl 4.0 potřebuje data stejně, jako mozek potřebuje své smysly: je to způsob, jakým spojují inteligenci s vnějším světem. Co znamená neukojitelný apetit průmyslu 4.0 po datech pro vás a vaši výrobní firmu?

Znamená to, že se shromažďuje a uchovává více údajů než kdykoliv předtím. Povede to ik integraci různorodějších souborů údajů z nových zdrojů a systémů včetně řízení životního cyklu produktu (PLM), plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení dodavatelského řetězce (SCM), řízení skladu (WMS) a počítačového řízení údržby (CMMS).

Pro uspokojení požadavků Průmyslu 4.0 nastal požadavek pro informační integraci nebo standardizaci sběru a přenosu dat, který by zjednodušil interoperabilitu a propojitelnost jednotlivých částí průmyslových podniků. V tomto momentě vznikla organizace OPC Foundation, která měla za úkol podobný standard vymyslet a přestavit průmyslovému světu. V 90.letech uvedli na trh komunikační standard OPC.

Sběr průmyslových dat - FAQ

Mám zařízení od různých výrobců, potřebuji více OPC serverů?

Výběr OPC serveru /-ů závisí na typu konkrétních zařízení, dále zda používají stejné nebo různé komunikační protokoly na úrovni zařízení resp. zda jsou zařízení dostupná ze stejného počítače.

Proč OPC?

Jednou z běžných výzev v průmyslových provozech je komunikace mezi řídicími systémy různých typů a výrobců (PLC, DCS, Drives, RTU, Smart Sensors). Zatímco většina řídicích systémů má k dispozici různá komunikační rozhraní, ne všechna komunikují pomocí stejných metod nebo protokolů. Rozdíl v komunikačních protokolech jim brání v předávání informací. OPC je unifikovaný komunikační protokol, který se používá od roku 1995 a je jedním z nejrozšířenějších protokolů ve světě Průmyslu 4.0 pro výměnu informací mezi různými zařízeními. OPC je unifikovaný komunikační protokol, který se používá od roku 1995 a je jedním z nejrozšířenějších protokolů ve světě Průmyslu 4.0 pro výměnu informací mezi různými zařízeními.

Matrikon používají také: