Management dat

 • Úvod
 • Matrikon OPC UA Tunneller
 • Matrikon Data Broker (MDB)
 • Matrikon Data Manager
 • Matrikon Redundancy Broker
 • Matrikon Funnel
 • FAQ

Zde naleznete produkty související s přenosem a konverzí dat. Pomocí modelu OPC klienta/serveru mohou být tyto komunikační softwarové nástroje přidány do většiny systémů OPC pro poskytnutí rozšířených funkcí pro tyto systémy.

Matrikon OPC UA Tunneller

Matrikon Data Broker (MDB)

Matrikon Data Manager

Matrikon Redundancy Broker

Matrikon Funnel

Matrikon OPC UA Tunneller

Tunneller od Matrikon (se šifrováním a kompresí dat) poskytuje snadný, spolehlivý a bezpečný způsob komunikace mezi počítači v síti.

Zatímco DCOM vyžaduje spolehlivou komunikační síť, Tunneller pracuje na běžně nakonfigurovaných sítích, rozsáhlých sítích a nespolehlivých síťových infrastrukturách, jako jsou satelitní a bezdrátové sítě.

Hlavní výhody OPC UA Tunneller:

 • Plynulý přenos OPC dat mezi různými médii bez ohledu na geografické rozmístění
 • Jednoduchá konfigurace
 • Práce ve známém prostředí Microsoft Windows
 • Díky tvz. “Smart defaults” vyžaduje minimální uživatelskou znalost OPC UA
 • Podpora 64-bit architektury na klientské i serverové části připojení
 • Vytvořeno s použitím Flex OPC UA SDK od Matrikon
 • Možnost filtrování pro zoptimalizovanou efektivitu čtení u velkého množství tag-ů
 • Dostatek statusových tagů pro monitoring kvality OPC dat v reálném čase
 • Dostupnost DA funkcí
 • OPC UA DA podpora v reálném čase
 • Umožnuje snadný přístup ke klasickým zdrojům OPC dat

Matrikon Data Broker (MDB)

Matrikon Data Broker (MDB) zajišťuje přístup k údajům z Vašich automatizačních systémů od výrobců třetích stran, nezávisle na tom, zda je potřeba vytvořit připojení v rámci dílny, nebo přes různé sítě Vašeho podniku až po Cloud.

Hlavní výhody Data Broker:

 • Umožňuje bezproblémový přenos dat OPC prostřednictvím více médií napříč různými geografickými polohami
 • Řeší problémy s používáním komponentů OPC Classic založených na DCOM
 • Odstraňuje problémy s oprávněními pro domény a pracovní skupiny
 • Poskytuje 64-bitovou podporu pro připojení na straně klienta i serveru
 • Vyžaduje minimální znalosti uživatele pro OPC UA a OPC
 • Využívá FireBridge Data Broker (OPC UA Reverse Connect)
 • Může být typu „push“ nebo „pull“
 • Data jsou stále obousměrná, ale: Žádost o připojení TCP pochází zevnitř (PCN)
 • Matrikon jako první využil funkcionalitu Reverse connect
 • Federator konsoliduje více zdrojů dat od třetích stran do jednoho přístupového bodu
 • Sdružování OPC UA, OPC DA i HDA serverů
 • R/W přístup k údajům OPC serverů

Matrikon Data Manager

OPC Data Manager (ODM) je softwarová aplikace, která zajišťuje přenos dat mezi OPC servery. ODM se používá pokud potřebujete sdílet, mapovat a přemosťovat OPC data mezi dvěma nebo více řídicími systémy (např. PLC a DCS). S ODM lze této konektivity dosáhnout pomocí standardního, běžně dostupného softwaru.

Společnosti používající Matrikon Data Manager:

 • 3M
 • Rockwell Automation
 • Honeywell
 • International Paper
 • WellDynamics
 • Emerson Process Management

Matrikon Redundancy Broker

OPC Redundancy Broker (ORB) umožňuje snadnou implementaci redundance v systémech, které využívají výhod technologie OPC. ORB je určen pro OPC aplikace, které musí využívat redundantní hardware a/nebo software k dosažení nejvyššího stupně spolehlivosti komunikace. ORB lze dokonce dodatečně instalovat na stávající systémy, protože ORB funguje s jakýmkoli OPC serverem, bez ohledu na prodejce.

Hlavní výhody Redundancy Broker:

 • Podpora více, stejných serverů, redundantních párů
 • Redundance pro servery DA, A&E a HDA OPC
 • Plná podpora OPC HDA
 • Stavové značky umožňují sledovat, které servery OPC jsou vypnuty
 • Více úrovní redundance (hot, warm, cold)
 • Automaticky přepíná z primárního do pohotovostního režimu nebo naopak, když se detekuje podmínka selhání.
 • Lze manuálně přepínat mezi primárním do pohotovostního režimu nebo naopak
 • Výkonný nástroj pro detekci selhání
 • Windows 32-bit a 64-bit jsou nativně podporovány.

Matrikon Funnel

OPC Funnel umožňuje OPC klientům snadno se připojovat k více OPC serverům. To se hodí v případě, že může mít klient jako je například procesní historian pouze jedno připojení ke zdroji dat kvůli licenčním omezením nebo v situacích, kde je špatně naprogramovaný OPC klient schopen provést jen jedno připojení k OPC serveru.

S Matrikon Funnel aplikace využívají jen jedno připojení pro přístup ke všem provozním datům.

Matrikon OPC - FAQ

Jaké produkty nabízí Matrikon?

Matrikon nabízí softwarová řešení pro komunikaci mezi různými zařízeními na základě OPC specifikací DA, UA, HDA a A&E.

Kromě těchto produktů Matrikon nabízí také produkty s vyšší přidanou hodnotou, které umožňují: komunikaci mezi různými sítěmi; zabezpečují kontrolu přístupu k datům; umožňují redundantní architektury; garantovaný sběr, přenos a archivaci údajů z více geograficky rozptýlených lokalit do centrály a podobně.

Mohu si produkty před zakoupením otestovat?

Ano, všechny softwarové produkty Matrikon lze stáhnout jako plně funkční 30-denní trial verzi.

Potřebuji poradit s instalací, konfigurací nebo výběrem produktu. Na koho se můžu obrátit?

Kontaktujte nás přes online chat, email nebo telefon.

Naše společnost KFB Control jako autorizovaný regionální partner Matrikon kromě prodeje produktů poskytuje:

​-  Praktické OPC tréninky (v ČJ) v našich prostorách nebo u zákazníka.
– Přednákupní produktové a technické poradenství zdarma.
– Technický support k zakoupeným produktům a licencím.