MatrikonOPC Servery pro PLC

Technologie od MatrikonOPC v diskrétním řízení a výrobních procesech

Automatizované montážní linky jsou ukázkovým příkladem diskrétního průmyslového výrobního procesu. Jsou páteří společnosti, která se spoléhá na výrobky jako jsou automobily, domácí spotřebiče a počítačové systémy, s cílem udržet vysokou životní úroveň. Typické diskrétní výrobní systémy zahrnují vše od digitálních vstupů až po programovatelné automaty (PLC), které ovládají funkce robotických zařízení na montážních linkách. Technologie od MatrikonOPC poskytuje hotové a prověřené řešení pro připojení k PLC v diskrétních výrobních procesech a jednoduše poskytuje vysoce kvalitní data uživatelům. To umožňuje, aby byly obchodní rozhodnutí provedeny rychleji a efektivněji, což má za následek optimalizaci procesů, snižování prostojů zařízení a redukci odpadu. Výrobní procesy jsou jádrem podnikání MatrikonOPC. Odvětví výrobních procesů jako například ropy a plyn, hornictví a petrochemická výroba důvěřují technologii MatrikonOPC už celá léta. Naše OPC Servery a OPC Klienty lze nalézt v zařízeních po celém světě.

Mám záujem

Další videa o MatrikonOPC si můžete prohlédnout na youtube.com

Nabídka školení

Školení vede certifikovaný odborník Matrikon OPC Ing. Ľubomír Minárech

Level 1 & 2
1795 EUR

2 dny

Cena za osobu,
možnost privátních tréninků ve vašem zařízení, cena na vyžádání.
Vývoj OPC

OPC špecifikácia pre Data Access (OPC DA)

OPC specifikace pro Historical Data Access (OPCH DA)
OPC specifikace pro Alarm & Events (OPC A&A)
Klasické OPC a Windows

Windows bezpečnostní rámec
OPC diagnostika a řešení problémů
Level 3
1100 EUR

1 den

Cena za osobu,
možnost privátních tréninků ve vašem zařízení, cena na vyžádání.
OPC Architektura

OPC Redundance


OPC Data Management


Přístup do databází a kalkulace

Bezpečná OPC Architektura
Pokročilá History Architektura
Klasické OPC a OPC UA spolupráce
Level 4
1795 EUR

2 dny

Cena za osobu,
možnost privátních tréninků ve vašem zařízení, cena na vyžádání.
Klasické OPC - Přehled

OPC Unified Architecture specifikace

OPC UA Server


Klient-Server komunikace

OPC UA bezpečnost

OPC UA aplikace

Shoda a kompatibilita
Implementace
Level 5
1795 EUR

2 dny

Cena za osobu,
možnost privátních tréninků ve vašem zařízení, cena na vyžádání.
Hrozby, zranitelná místa a rizika
Dobré praktiky pro architekturu bezpečné průmyslové sítě
Návrh bezpečné OPC architektury pro řídicí systém
Praktické cvičení k posouzení bezpečnosti

Bezpečnost operačního systému
Zabezpečení OPC komunikace
Zmírnění bezpečnostních rizik

Zjistěte jak mohou řešení MatrikonOPC pomoci vašim projektům

Mám zájem

Kontaktné údaje

KFB Control s.r.o.

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava 3
Slovensko

Tel.: +421 2 32 161 700
E-mail:office@kfb.sk